El Drenatge Limfàtic manual, ajuda al sistema venós a reabsorvir els líquids dissolts en l’interstici cel.lular, que formen els edemes. Aquest tipus de massatge és de gran ajuda enproblemes circulatoris, recuperació postoperatòtria, cel.lulitis, etc…